Vooruitgang door wetenschap en innovatie

Anesthesiologisch wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn van groot belang om de perioperatieve zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Ontwikkeling en toepassing van kwalitatief goede kennis is onontbeerlijk om dat te kunnen bereiken. Met andere woorden: onderzoek & innovatie zijn noodzakelijk om nieuwe inzichten over aandoeningen, behandelingen of processen te verkrijgen waardoor slimmere en betere toepassingen mogelijk worden. Of het nu gaat het om fundamenteel, door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek, of om translationeel onderzoek dat de vertaalslag maakt van veelbelovende fundamenteel wetenschappelijke resultaten naar toepassing in de praktijk. En om strategisch, praktijkgericht, actie- en toegepast onderzoek om nieuwe ontwikkelingen te laten landen in de praktijk.

 

 

Toekenning ZonMw €500.000 subsidie voor zorgevaluatie onderzoek

ZonMw heeft €500.000 subsidie toegekend voor zorgevaluatie onderzoek naar de vraag Welke klinische parameters en biomarkers voorspellen bij patiënten met COVID-19 geïnduceerde respiratoire insufficiëntie een ongunstig beloop van de ziekte waarbij immuunmodulatie middels (single-target) imuunmodulerende middelen noodzakelijk is?

Deze kennisvraag, ingediend door de NVA, NVIC, NIV en NVMM, was hoog geprioriteerd op de derde editie van de FMS Kennisagenda COVID-19. Deze agenda bevat de tien meest urgente onderzoeksvragen waarmee de zorg voor coronapatiënten verder verbeterd kan worden. Vanuit het veld waren oorspronkelijk 136 kennishiaten aangedragen.

We stimuleren talentvolle (jonge) onderzoekers

De NVA reikt diverse Wetenschappelijke prijzen uit om (jonge) onderzoekers te enthousiasmeren voor anesthesiologisch wetenschappelijk onderzoek. 

In 2023 reikten we de volgende prijzen uit:

De NVA Young Investigator Grant 2023 is toegekend aan Mark van Zuylen (AmsterdamUMC, locatie AMC). De bekendmaking vond plaatst tijdens de Anesthesiologendagen. Zijn projectvoorstel: 'Cerebrospinal fluid concentrations of polyols following traumatic brain injury'.

De NVA proefschrift award is in 2023 gewonnen door Marije Wijnberge voor haar proefschrift
HAEMODYNAMICS: Modern applications of basic physiological concepts

Wetenschapsdag 2023: Bloody Mess

De wetenschapsdag besprak dit jaar alle ontwikkelingen en inzichten rondom het thema Bloody Mess. Bloedverlies bij trauma en obstetrie. stolling en annemie: het kwam allemaal aan bod. Ruim 250 leden bezochten deze dag in de Jaarbeurs. Naast de keynotes werden abstracts gepresenteerd die actuele klinische en fundamentele wetenschap binnen Nederlandse ziekenhuizen laat zien. Tijdens de Wetenschapsdag op 29 september zijn ook diverse prijzen uitgereikt: 

De prijs voor de beste pleniare presentatie tijdens Wetenschapdag is gewonnen door Kim van Loon (UMC Utrecht) 
Platelet Reactivity in Young Children undergoing Congenital Heart Disease Surgery: A NITRIC Randomized Clinical Trial substudy

Nicole Waalders nam de prijs in ontvangst voor de beste parallele voordracht (Radboudumc)  
A novel haemofiltration system to selectively remove IL-6 from the bloodstream: Preclinical efficacy and safety in healthy volunteers

 

Netwerken voor het realiseren van succesvol anesthesiologisch wetenschappelijk onderzoek

Netwerkavond
Wetenschappers uit algemene ziekenhuizen hebben met andere uitdagingen te maken dan hun collega's uit academische centra. In 2023 organiseerden we een speciaal voor wetenschappers uit algemene ziekenhuizen een netwerkavond om met elkaar in contact te komen, knelpunten te inventariseren voor het succesvol uitvoeren van wetenschap en te sparren over mogelijke oplossingen. Arthur Bouwman en Peter Noordzij hebben beiden een presentatie gegeven over hun ervaringen met het opzetten van een R&D bureau.

LinkedIn groep Wetenschapsnetwerk Anesthesiologie opgericht
Voor leden die zich bezighouden met wetenschap en/of innovatie binnen de anesthesiologie is een LinkedIn-groep Wetenschapsnetwerk Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie opgericht door de commissie Wetenschap & Innovatie voor alle leden die zich actief bezig houden met onderzoek en/of innovatie binnen ons vakgebied. Hiermee kunnen onderzoekers elkaar vinden voor samenwerking, elkaar informeren over nieuwe en lopende studies, events, nieuwe ontwikkelingen, subsidieoproepen etc. 

Naar de LinkedIn pagina Wetenschapsnetwerk Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Visie op Innovatie

In het NVA Strategisch plan 2022-2025 zet de vereniging in grote lijnen uiteen hoe de (anesthesiologische) zorg er in de toekomst uit gaat zien. Deze toekomstvisie sluit aan bij maatschappelijke veranderingen waarbij onder meer toegankelijkheid van zorg onder druk staat. Inzicht in innovaties helpt ons om keuzes te maken en om regie te kunnen voeren op kansrijke innovaties. De subcommissie innovatie heeft met het strategie- en innovatiebureau BeBright een visie op innovatie uitgebracht (periode 2023-2026).

'Als vakgebied moet je altijd wetenschappelijk onderzoek blijven doen. Innovatie betekent niet alles meteen anders willen doen, maar de goede dingen behouden en je tegelijk blijven ontwikkelen'

(uit: jubileumboek 2023)

Nieuwe hoofdredactie Wetenschappelijk tijdschrift Anesthesiologie (NTvA)

Hendrik Helmerhorst (LUMC) en Hans Avis (Amsterdam UMC) zijn in januari 2023 van start gegaan als hoofdredactie NTvA. De redactie vindt het onder meer belangrijk dat een grote groep leden het NTVA als publicatiemogelijheid ziet en wil (jonge) leden stimuleren en enthousiasmeren voor wetenschap. De nieuwe visie heeft zich ook vertaald in een nieuw, fris en overzichtelijk uiterlijk van het NTvA zelf.