Leden aanschrijven

Ben je organisator van een activiteit dat interessant is voor onze beroepsgroep en wil je onze leden daarop attenderen? Of ben je bezig met een onderzoek en zoek je hulp van anesthesiologen? Wij gaan zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens die leden aan ons verstrekken maar begrijpen ook dat uw activiteit interessant kan zijn voor anesthesiologen. Met het Privacy Statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij de privacy van onze leden beschermen en onder welke voorwaarden wij informatie verstrekken.

De mogelijkheden die wij bieden:

Vacature aanmelden
Mailing aanvragen
Congres plaatsen in de NVA-app 
Oproep participatie wetenschappelijk onderzoek