Anesthesiologendagen 2019Wachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

Ledenraad: twee thema’s!

Twee thema's

In plaats van bijeenkomsten per kieskring heeft de ledenraad er dit jaar voor gekozen om twee themasessies te organiseren. In verband met interactiviteit wordt ieder thema tegelijkertijd in twee zalen besproken.

THEMA 1: Auditorium 1 & zaal 0.4
Zijn we academisch specialisten of worden we anesthesiemedewerker plus?

•Hoe gaan we om met krapte van anesthesie- en OK-medewerkers
•Productiviteitsdruk onderzoek, niet enkel een academisch maar ook een perifeer probleem
•Positie physician assistant en verpleegkundig specialist: zege of bedreiging?
•Netwerkgeneeskunde periferie – academie

THEMA 2: Auditorium 2 & zaal 0.8
Hoe komen we binnen de vereniging tot besluitvorming (structuur, proces, inbreng)?

Aan de hand van enkele voorbeelden wordt toegelicht hoe structuur en processen binnen de vereniging op dit moment ingericht zijn. Welke gremia worden op welk moment betrokken, wanneer wordt input van de achterban gevraagd, waar kun je als lid je stem laten horen? Graag gaan we hierover met u in gesprek.