Eten en drinken voor een operatie - Kinderen tot 18 jaar

Voor sommige operaties of onderzoeken krijgen kinderen anesthesie. Een kind moet dan nuchter blijven. Hier lees je tot hoeveel uur van tevoren je kind nog mag eten en drinken.

Anesthesie bij een operatie of onderzoek

Voor een operatie en bij bepaalde onderzoeken krijgen kinderen anesthesie (ook wel narcose genoemd). Anesthesie krijgen betekent dat een kind in slaap wordt gebracht met medicijnen en spierverslappers en pijnstillers krijgt. Hier vind je meer informatie over narcose bij kinderen.

Een kind kan ook regionale anesthesie krijgen. Dit betekent dat een deel van het lichaam verdoofd wordt. Een bekend voorbeeld is de ruggenprik waarbij het onderlichaam verdoofd is. Ook de verdoving van een arm of been is een voorbeeld van regionale anesthesie. Hier lees je meer over de verschillende soorten anesthesie. Kinderen krijgen de anesthesie van de anesthesioloog. Dit is de arts die de lichaamsfuncties tijdens de operatie of het onderzoek in de gaten houdt en ingrijpt als dat nodig is.

Gesprek bij de anesthesioloog

Je kind krijgt voor de operatie of het onderzoek een afspraak bij de polikliniek anesthesiologie. Een anesthesioloog stelt tijdens dit bezoek vragen, bijvoorbeeld over medicijngebruik, allergieën of ziekten. Ook vertelt de anesthesioloog tot hoeveel uur voor de anesthesie je kind mag eten en drinken en of het tijdelijk met bepaalde medicijnen moet stoppen. Maakt je kind zich zorgen? Dan is het goed om dat tegen de anesthesioloog te zeggen. Die kan je kind geruststellen en uitleg geven over de anesthesie.

Waarom moet een kind nuchter zijn voor een operatie of onderzoek?

kinderen eten operatieAnesthesie is heel veilig. Wel is het voor veilige anesthesie heel belangrijk dat een kind nuchter is. Nuchter zijn betekent niet eten en drinken gedurende een bepaalde periode voor de operatie of het onderzoek. Als een kind niet nuchter is en de maag vol is, kan de inhoud tijdens het onderzoek of de operatie naar buiten komen. Door de anesthesie kan het lichaam daar minder goed op reageren. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Door nuchter te blijven wordt dit voorkomen.

Algemene adviezen nuchterbeleid kinderen

Voor de meeste kinderen gelden de volgende adviezen:

Tot 6 uur voor de operatie of het onderzoek: alles eten en drinken

Kinderen mogen tot 6 uur voor het onderzoek of de operatie alles eten en drinken waar ze zin in hebben. Het is zelfs goed. Het kan immers gebeuren dat een kind langer op de operatie moet wachten, bijvoorbeeld als de arts een spoedoperatie tussendoor krijgt. Het is voor kinderen bovendien heel moeilijk om met honger en dorst om te gaan, vooral voor hele kleine kinderen. Ook kan te lang niet eten en drinken problemen veroorzaken, zoals uitdroging of te lage bloedsuikerwaarden. Onderzoek heeft bovendien laten zien dat kinderen die goed eten en drinken meer energie hebben en sneller herstellen na een operatie.

Tot 1 uur voor de operatie of het onderzoek: heldere dranken drinken

Tot 1 uur voor de operatie mogen kinderen heldere (doorschijnende) dranken drinken. Bijvoorbeeld thee met suiker, aanmaaklimonade, (niet-troebele) appelsap of water. Een waterijsje mag ook.

Borstvoeding: tot 4 uur voor de operatie/onderzoek

Kinderen mogen tot 4 uur van tevoren borstvoeding krijgen of gekolfde melk uit een flesje drinken.

Poedermelk (babymelk en opvolgmelk): tot 4 tot 6 uur voor het onderzoek/operatie

Een flesje of bekertje poedermelk mag tot 4 tot 6 uur voor het onderzoek of de operatie gegeven worden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de leeftijd van een kind. Je hoort dit van de anesthesioloog.

Uitzonderingen

De anesthesioloog maakt voor de operatie of het onderzoek een risico-inschatting. Bij bepaalde ziekten of beperkingen kan het langer duren voordat de maag van een kind leeg is.

Als dit voor jouw kind geldt, kan dat voor de anesthesioloog een reden zijn om van de algemene adviezen af te wijken. De anesthesioloog geeft dan een advies dat precies bij de situatie van het kind past om de kans op problemen te verkleinen.