Anesthesie bij kinderen

Is anesthesie veilig voor kinderen?

Ja, in ervaren handen is anesthesie veilig voor kinderen. Jonge kinderen en zieke kinderen hebben vaak minder reserves waardoor het risico op complicaties wat groter is. Veranderingen in bijvoorbeeld zuurstofgehalte en bloeddruk kunnen sneller optreden. Dit geldt zeker in het geval van spoedoperaties.

In Nederland hebben we in de Richtlijn Anesthesie bij Kinderen afspraken gemaakt over de ervaring en opleiding die een anesthesioloog moet hebben, om anesthesie te mogen geven aan kinderen. Hierin staat onder andere beschreven in welk ziekenhuis (kindercentrum, algemeen ziekenhuis met kinderafdeling of zelfstandig behandelcentrum) kinderen van een bepaalde leeftijd, of met een bepaalde aandoening, het beste anesthesie kunnen krijgen en welke eisen er aan worden gesteld.

Moet mijn kind algehele anesthesie (narcose) krijgen?

Natuurlijk zou geen enkel kind een ingreep of onderzoek moeten ondergaan als dat niet daadwerkelijk nodig is. Is een operatie of onderzoek toch noodzakelijk dan kan anesthesie nodig zijn om te voorkomen dat jouw kind stress of pijn ervaart, of langdurig stil moet liggen.  

Is het gevaarlijk voor kinderen om meerdere keren of juist heel langdurig anesthesie te krijgen?

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van anesthesiemedicijnen op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Recent onderzoek bij kinderen heeft laten zien dat een enkele, korte ingreep of onderzoek onder anesthesie veilig is voor kinderen en geen nadelig effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Het is met de kennis van nu niet te zeggen of langdurig of meerdere keren anesthesie wel een nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Op dit moment is er ook nog geen bewijs dat bepaalde medicijnen die voor anesthesie gebruikt worden beter zijn dan andere middelen.

Is er een bepaalde leeftijd vanaf wanneer anesthesie veilig is?

Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe meer risico’s op complicaties tijdens de anesthesie. In de Richtlijn Anesthesie bij Kinderen hebben we met elkaar afgesproken dat, als het mogelijk is, er wordt gewacht met het geven van anesthesie tot het kind 3 jaar oud is. Dit kan natuurlijk alleen als het niet gaat om een spoedingreep, en als de toestand of ziekte van het kind dat toestaat. De anesthesioloog overlegt met de behandelende artsen en het team maakt een afweging van de risico’s van de anesthesie ten opzichte van de risico’s van het uitstellen van de operatie. Heb je twijfel over de noodzaak van operatie, maak je je zorgen of heb je andere vragen over anesthesie bij je kind, bespreek dit dan gerust met de behandelend arts en/of de anesthesioloog.