Ik moet geopereerd worden: waarom is mijn allergie zo belangrijk?

Kom je voor het  preoperatief onderzoek dan wordt standaard gevraagd of je bekend bent met allergieën. Hier bestaan veel misverstanden over. Het is voor het chirurgische team dat de operatie gaat uitvoeren belangrijk om informatie te hebben over mogelijke allergieën voor geneesmiddelen en voor stoffen die bij je ziekenhuisverblijf eventueel toegepast kunnen worden.

In de eerste plaats weten we dat allergieën over het algemeen veel vóórkomen en er veel factoren zijn die daaraan bijdragen. Op dit moment weten we dat ongeveer 50 % van de jonge kinderen in Nederland een allergie heeft!  Dat  is veel meer dan vroeger. Ook zien we dat het aantal allergieën bij volwassenen toeneemt

Daarnaast melden patiënten nog wel eens verschijnselen die niet echte allergieën zijn, maar wel voor het behandelteam van belang om te weten. Een ervaring uit het verleden, bijvoorbeeld misselijkheid na morfine achtige preparaten wordt dan vaak als allergie gemeld maar is het meestal niet. Het is een ongewenste bijwerking en voor de anesthesioloog belangrijk om dat te weten zodat eventuele pijnstilling na de operatie daarop kan worden aangepast. Ook allergieën voor antibiotica en desinfecterende middelen zijn heel belangrijk om te melden. Bij veel operaties wordt namelijk vooraf antibiotica toegediend om de kans op een wondinfectie te verkleinen. Maar dat moet wel gebeuren met veilige antibiotica, met andere woorden: antibiotica waarvan we zeker weten dat de patiënt daar niet allergisch voor is. Dus: het vragen naar allergieën is belangrijk voor uw veiligheid!