Intensive care

Intensive Care is een van de drie differentiaties van de anesthesiologie. De sectie intensive care verenigt de leden met een bijzondere interesse in de intensive care en heeft tot doel de nadere bestudering van en uitwisseling van kennis omtrent de IC, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied. De sectie behartigt de belangen van de anesthesioloog-intensivist. Onderwerpen waar de sectie zich mee bezig houdt:

 • kwaliteitsbeleid
 • de opleiding
 • het onderwijs
 • en het onderzoek op het gebied van de Intensive Care. 

Naast advies aan het NVA bestuur onderhoudt de sectie contacten met andere partijen in de Intensive Care zorgketen, te weten:

 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
 • European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)

Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)

Intensive Care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van de volgende moederspecialismen: 

 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

In de GIC zitten alle opleiders Intensive Care geneeskunde en afgevaardigden van de bovenstaande verenigingen. De GIC adviseert de verenigingen ten aanzien van opleiding en (her)registratie in het aandachtsgebied IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde. Zie ook de registratie IC en nascholing IC.

Contact met het bestuur van de sectie Intensive Care via: nva@anesthesiologie.nl