AandachtsgebiedenWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Sectie obstetrische anesthesiologie

De sectie obstetrische anesthesiologie brengt de leden met een bijzondere interesse in de obstetrische anesthesie bij elkaar. We vinden het belangrijk kennis uit te wisselen over de obstetrische anesthesie en richtlijnen en protocollen te ontwikkelen over dit deelgebied.

In februari 2020 was de sectie aanwezig tijdens de Negenmaandenbeurs om informatie te geven aan zwangeren.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

F.A. klerk, voorzitter
Mw. L. Boonstra, secretaris
mw. I.L.A. Geenen, penningmeester
mw. R.P.M. Aarts, lid
P.J.W.H. Snaterse Broekhuijse, lid
M.L. van Zuylen, lid

Alle correspondentie wordt gevoerd via het bureau van de NVA (nva@anesthesiologie.nl)