Auditcommissie Maternale Sterfte en ernstige Morbiditeit (AMSM). De Nederlandse CEMACH.

Sprekers: Timme Schaap (gyneacoloog)
Ingrid Beenakkers 

Tijdens de sessie obstetrische anesthesie zal Timme Schaap, gynaecoloog/perinatoloog in het UMCU/WKZ, een voordracht houden over de “auditcommissie maternale sterfte en ernstige morbiditeit” (AMSM). Inzicht wordt gegeven in oorzaken en cijfers van sterfgevallen in de laatste decennia en verschuivingen hierin over de tijd. Deze auditcommissie beoordeelt elke casus en probeert zo aanknopingspunten te vinden voor het verbeteren van de zorg. Via de NethOSSS (Netherlands Obstetric Surveillance System), het registratiesysteem van de AMSM, worden daarnaast ook vormen van ernstige maternale morbiditeit en/of zeldzame aandoeningen in de zwangerschap geregistreerd en onderzocht. Deze hebben geregeld  raakvlakken met anesthesiologische zorg.