Jan Kremer: De pijngeneeskunde en het Integraal Zorgakkoord (IZA)

Pijngeneeskunde en passende zorg

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een grote transitie. De manier hoe we nu zorg verlenen is niet meer houdbaar, het systeem kraakt. De toegang tot zorg staat meer en meer onder druk door schaars personeel en toenemende zorgvraag.

De grote opgave van dit decennium is het op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam maken van de zorg. Passende zorg is daarbij een belangrijk deel van het antwoord. Welke rol speelt het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin partijen afspraken hebben gemaakt over het behouden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in Nederland. Wat vraagt dit van leiderschap in de pijngeneeskunde? Blijft dat vooral gefundeerd op een professioneel fundament of moet er ook ruimte komen voor maatschappelijke waarden? En moet het vooral gericht zijn op het eigen domein of is meer grenzenwerk nodig?


Plenair | 09.05-09.45

Spreker: prof. dr. Jan Kremer, speciaal gezant passende zorg (VWS)

Jan A.M. Kremer is hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Hij is van oorsprong gynaecoloog, maar werkt sinds 2011 in de breedte van de zorg op het snijvlak tussen beleid en praktijk. Hij is onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van OLVG. Sinds 2022 is hij speciaal gezant passende zorg en opsteller van het Kader Passende Zorg.