Multidisciplinair beleid bij pijnlijke diabetische polyneuropathie


Parallel | 15.10-15.55 | Zaal B

Sprekers:

  • dr. Stijn Peeters, interne geneeskunde/endocrinologie (MUMC+)
  • Xander Zuidema, aneshesioloog pijnspecialist (Diakonessenhuis en MUMC+)
  • prof. dr. Jan Van Zundert, aneshesioloog-pijnspecialist (MUMC+ en ZOL België)

dr. S.A. Peeters, internist-endocrinoloog MUMC+ is sinds 2019 als internist-endocrinoloog verbonden aan het MUMC+. Hij neemt je in de multidisciplinaire sessie over pijnlijke diabetische polyneuropathie mee aan de hand van een casus. Deze casus gaat over de diagnostiek en behandeling vanuit zijn point-of-view.


Xander Zuidema, anesthesioloog-pijnspecialist in het Diakonessenhuis en MUMC+.


prof. dr. Jan Van Zundert is anesthesioloog en is sinds 2005 hoofd van het Multidisciplinair Pijncentrum van het Ziekenhuis Oost Limburg (België) en sinds 2019 hoogleraar Pijngeneeskunde aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij promoveerde in 1990 tot doctor in de Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (België), voltooide een 5-jarige residentie in anesthesiologie en reanimatie aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en specialiseerde zich in pijngeneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 verdedigde hij zijn proefschrift aan de Universiteit Maastricht: “The use of pulsed radiofrequency in the treatment of chronic pain”. Hij volgde een 2-jarige postdoctorale opleiding in Health Policy and Management aan de Katholieke Universiteit Leuven en voltooide in 2016 ook een postdoctorale opleiding in Health Law and Health Ethics aan de Universiteit Antwerpen en schreef een proefschrift over “The scope and enforceability of practice guidelines”. Hij is lid van de redactieraad van de "Evidence based interventional pain medicine, according to clinical diagnoses: Update 2018" en bekleedde verschillende functies in het bestuur van het World Institute of Pain (WIP).