(Her)registratie anesthesioloog

Om in Nederland als anesthesioloog te mogen werken, moet je als anesthesioloog geregistreerd staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Bij afloop van iedere registratieperiode moeten anesthesiologen aantonen dat in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen is voldaan. Zo borgen we dat anesthesiologen beschikken over voldoende deskundigheid in het eigen werkgebied die het voeren van de specialistentitel rechtvaardigt. Ook is de registratie om de kwaliteit van de zorg te bevorderen, voor zover deze wordt beïnvloed door de deskundigheid en door het (individueel en in groepsverband) functioneren van de anesthesioloog.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) beoordeelt jouw (her)registratie. De aanvraag verloopt via GAIA. Je ontvangt 1 keer per 5 jaar een oproep voor herregistratie van de RGS. Voor herregistratie moet je minimaal 200 punten behaald hebben. Hiervan mogen er maximaal 50 zogenaamde ABAN nascholingspunten behaald zijn en maximaal 50 nascholingpunten bij belendende wetenschappelijke verenigingen behaald zijn.

Vanaf 4 maanden voor het einde van jouw registratieperiode kunje je herregistratieaanvraag in MijnRGS aanmaken. De RGS stuurt je een bericht wanneer je je kunt herregistreren. Kijk voor meer informatie op knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/mijnrgs/hoe-werkt-het.htm