(Her)registratie ic

Intensive care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van erkende medisch specialismen (anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten, neurochirurgie en neurologie). Registratie en herregistratie vallen onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke verenigingen, die zich hierbij laten adviseren door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Het GIC secretariaat wordt gevoerd door

Nederlandse Internisten Vereniging
Dorenda van Waterschoot
gic@internisten.nl
030-899 06 66 

Oproep via GAIA

Registratie en herregistratie voor het aandachtsgebied intensive care verloopt vanaf 1 mei 2021 via GAIA. Dit betekent dat je voor herregistratie IC een oproep krijgt via GAIA en dat je jouw aanvraag indient via jouw GAIA dossier. Voor de herregistratie moet de volgende bijlage worden geupload:

De volgende bijlagen vervallen (deze hoef je dus niet meer apart mee te sturen) 

  1. RGS registratiebewijs vervalt, want alleen een specialist met een lopend GAIA dossier bij de RGS kan een IC-aanvraag via GAIA indienen. 
  2. PDF’s uit GAIA, want de IC nascholingspunten zijn na indiening van je aanvraag inzichtelijk voor de beoordelaar van de herregistratiecommissie van de GIC.

Coulanceregeling 20%

In lijn met de coulanceregeling van de RGS hanteert de GIC ook tussen 1-3-2020 en 1-3-2025 een kortingsregeling van 20% op de IC nascholingspunten. Van deze kortingsregeling kan eenmalig gebruik gemaakt worden. De nascholingseis is 100 IC punten in 5 jaar, dus met de kortingsregeling van 20% zijn 80 geaccrediteerde intensive care nascholingspunten voldoende voor een herregistratie van 5 jaar (mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan).

Nascholingspunten Intensive care

Van Nederlandse nascholingen wordt je aanwezigheid ingevoerd door de congresorganisatie. Buitenlandse IC nascholingen dien je zelf toe te voegen vanuit de congresagenda. Alleen nascholingen die geaccrediteerd zijn in de categorie intensive care tellen mee. 
Ps: het zelf toevoegen van buitenlandse nascholingen kan alleen in uw GAIA dossier van het basisspecialisme

Mijn gegevens/Herregistratie oproepen

Zorg voor een up-to-date mailadres in GAIA bij ‘mijn gegevens’? En ook voor een juiste instelling van de frequentie van berichten (minimaal eens per week)? Via dit mailadres wordt je geattendeerd op bijgeschreven nascholingspunten, maar ontvang je ook de herregistratieoproepen.

Register Anesthesioloog-intensivist

Het bureau van de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie beheert het register van de intensive care registraties van de Anesthesiologen. 

Kosten (her)registratie

€  302,50 (inclusief btw) voor leden van de NVA
€  1.089,-- (inclusief btw) voor niet-leden van de NVA