(Her)registratie ic

Intensive care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van erkende medisch specialismen (anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten, neurochirurgie en neurologie). Registratie en herregistratie vallen onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke verenigingen, die zich hierbij laten adviseren door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Het GIC secretariaat wordt gevoerd door de Nederlandse Internisten Vereniging (Dorenda van Waterschoot), bereikbaar via gic@internisten.nl of 0302823308. 

Kosten (her)registratie
€  302,50 (inclusief btw) voor leden van de NVA
€  1089 (inclusief btw) voor niet-leden van de NVA

Herregistratie

Je ontvangt 1 x per 5 jaar een oproep voor herregistratie IC van de NVA. De beoordeling wordt gedaan door de GIC; de GIC adviseert de NVA hierin.

Voor herregistratie moet je 100 nascholingspunten IC behaald hebben. Accreditatiepunten toegekend voor nascholing algemene anesthesiologie zijn niet geldig voor jouw herregistratie IC. In je dossier worden alleen nascholingen met vermelding van ID nummers meegerekend voor herregistratie  Je aanvraag dien je in 3-voud per post toe te sturen naar GIC. Postadres: secretariaat GIC, Postbus 20066, 3502 LB Utrecht


GAIA dossier opslaan als pdf
Log in in je persoonlijk dossier. Ga in de groene balk naar Mijn dossier en klik op overzicht activiteiten, daarna op (Her) registratie. Ga in balk staan met behaalde punten en klik op pdf-icoontje. Selecteer alleen IC punten: ga in mijn dossier naar overzicht activiteiten, selecteer periode en selecteer daarna bij categorie nascholing NVA Intensive care en klik daarna op filteren.