Kennisagenda NVA

Net als alle andere wetenschappelijke verenigingen ontwikkelt de NVA een Kennisagenda. Na de eerste editie uit 2018 volgt er nu een tweede editie. Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline, in ons geval de anesthesiologie. Kennishiaten zijn gebreken in de wetenschappelijke onderbouwing in de dagelijkse anesthesiologische praktijk.  

De kennishiaten of kennislacunes zijn middels een enquête in het najaar van 2021 opgehaald bij NVA-leden, patiëntenverenigingen en overige stakeholders maar komen ook uit richtlijnen. Met deze zelfde groep is ook geprioriteerd: welke kennisvragen zijn het meest relevant, urgent en hebben naar verwachting de grootste maatschappelijke impact en impact op het vakgebied. De nieuwe Kennisagenda zal medio deze zomer verschijnen. 

Welke kennisvragen zijn het meest relevant, urgent en hebben naar verwachting de grootste maatschappelijke impact en impact op het vakgebied.