Kennisagenda NVA

Net als alle andere wetenschappelijke verenigingen ontwikkelt de NVA een Kennisagenda. Na de eerste editie uit 2018 is er nu een tweede editie. Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline, in ons geval de anesthesiologie. Kennishiaten zijn gebreken in de wetenschappelijke onderbouwing in de dagelijkse anesthesiologische praktijk.

De NVA Kennisagenda 2022 is gereed!

Deze Kennisagenda, de opvolger van de Doelmatigheidsagenda uit 2018, bevat de 17 belangrijkste anesthesiologische kennishiaten van dit moment. Het inventariseren en prioriteren van kennislacunes is gebeurd met behulp van alle leden van de vereniging. Onder andere via de secties, de meest relevante patiëntenverenigingen en met andere collega’s via de NVAM en NAPA.

De Kennisagenda vormt het uitgangspunt voor een meerjarenplan voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder zorgevaluatie- en doelmatigheidsonderzoek.

De NVA Kennisagenda is het startpunt voor het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek. Binnen de NVA gaat de Commissie Wetenschap en Innovatie dit onderzoek stimuleren en coördineren door bijvoorbeeld het opzetten van ‘consortia’ van onderzoeksgroepen uit UMC’s en algemene ziekenhuizen, die een geagendeerde vraagstelling gaan uitwerken en onderzoeken.