EDAIC cursus september

07 september - 08 september 2020

Sluiting inschrijving ma 27 juli

Tijdens de cursus doen deelnemende aios kennis op over diverse aspecten van het vak, bijvoorbeeld over fysiologie, farmacologie, intensive care, luchtwegmanagement, etc. De cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaars en is een verplicht onderdeel van de opleiding. Omdat het aantal onderwerpen te groot is om in één cursus te behandelen, moet de EDAIC-cursus twee maal worden gevolgd: een keer in het tweede en een keer in het derde opleidingsjaar. Hierbij is het natuurlijk de bedoeling dat je allebei de varianten een keer volgt. Om iedereen de kans te geven in ieder jaar te kunnen kiezen uit de beide varianten, wordt er gewisseld tussen maart en september. Dat houdt in dat in maart de ene helft van de onderwerpen aan bod komt, in september de andere helft. Het dus belangrijk om te zorgen dat je de cursus één keer in maart en één keer in september volgt. 

Inschrijven