Ledenvergadering sectie obstetrische anesthesiologie najaar

29 september 2020
Utrecht

Als u lid bent van de sectie obstetrische anesthesiologie ontvangt u voor de vergadering nog een uitnodiging per mail en een programma.