COVID-19Wachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Herregistratie & visitatie

Door de RGS: herregistraties medisch specialisten en erkenning opleidingsklinieken

24 april

Herregistratie medisch specialisten 

 • Alle specialisten behouden dit jaar hun registratie
 • Herregistratie kan tot en met 31 december worden aangevraagd
 • De nieuwe herregistratietermijn blijft aansluiten op einddatum van de lopende registratie
 • Coulance van 10% op uren/nascholing als de registratie in de periode maart t/m december 2020 eindigt
 • Dispensatie als de EIF of kwaliteitsvisitatie tussen 1-3-2020 en 1-1-2020 valt en niet wordt uitgevoerd

Zie ook KNMG website : Tegemoetkoming herregistratie eisen door coronacrisis

Erkenning opleidingsklinieken 

 • Alle opleidings- en instellingsvisitaties tot 1 september 2020 worden uitgesteld (uitzonderingen bespreekbaar)
 • Uitgestelde visitaties worden op een latere datum gepland
 • De afspraken voor de visitaties die na 1 september zijn vastgesteld blijven vooralsnog van kracht.
 • De aanschrijving voor opleidingsvisitaties zal volgens de gebruikelijke systematiek plaats blijven vinden, maar de termijn voor het aanleveren van stukken zal flexibel gehanteerd worden.
 • Termijnen voor rapportages zullen flexibel gehanteerd worden. Dit heeft geen consequenties voor de erkenning.

Zie ook: Update RGS betreffende opleidingsvisitaties instellingsvisitaties en procedures erkenningen

Vanuit de NVA: herregistratie pijnspecialisten, pijnklinieken en kwaliteitsvisitaties

24 april

Herregistratie pijnspecialisten 

 • Specialisten wiens registratie in de periode maart-december 2020 eindigt behouden dit jaar hun registratie
 • Herregistratie kan tot en met 31 december worden aangevraagd
 • De nieuwe herregistratietermijn blijft aansluiten op einddatum van de lopende registratie
 • Indien de registratie eindigt tussen 1-3-2020 en 1-1-2021: coulance van 10% op te behalen uren en nascholingspunten
 • Een beperkte registratie van 1 jaar bij onvoldoende nascholing/uren wordt verlengd naar 2 jaar
 • Dispensatie indien de kwaliteitsvisitatie in 2020 viel en niet kon worden uitgevoerd

Herregistratie pijnklinieken

 • Klinieken met een registratie tot 1-1-2020 kunnen tot 1 september een aanvraag tot herregistratie doen
 • De nieuwe herregistratietermijn blijft aansluiten op einddatum van de lopende registratie
 • Herregistraties in behandeling: termijnen zullen flexibel gehanteerd worden
 • Dispensatie indien de kwaliteitsvisitatie in 2020 viel en niet kon worden uitgevoerd

Kwaliteitsvisitaties 

 • Alle kwaliteitsvisitaties tot 1 september zijn voorlopig uitgesteld, de NVA volgt hierin het advies van de Adviescommissie Kwaliteitsvisitaties van de FMS.
 • Uitgestelde visitaties worden op een latere datum gepland
 • Lopende visitaties: termijnen voor opvolging van en rapportages over aanbevelingen, zwaarwegende adviezen en/of voorwaarden zullen flexibel gehanteerd worden.