COVID-19Wachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

NVA adviezen

Zie ook de COVID-19 pagina van de Federatie Medisch Specialisten

Leidraden FMS

Speciaal voor deze COVID-19 zijn een groot aantal leidraden opgesteld. De NVA is in een groot aantal werkgroepen vertegenwoordigd*. Onze aandacht gaat onder meer uit naar de keuze in PBM, preoperatieve screening van patiënten en luchtwegmanagement. Voor de meest actuele versie van deze documenten, verwijzen wij graag naar de pagina “Richtlijnen, handreikingen, leidraden” van de Federatie Medisch Specialisten. Ziet u zaken voorbij komen rondom de leidraden waar u vragen over heeft, of heeft u opmerkingen over de inhoud, laat het ons dan weten (nva@anesthesiologie.nl).  

*De NVA is betrokken bij:

 • Leidraad Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische patiënten
 • Leidraad Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische kinderen
 • Overzicht Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2
 • Leidraad infectiepreventie COVID-19
 • Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2
 • Leidraad voor opname van patiënten met (verdenking op) COVID-19 besmetting in het ziekenhuis
 • Draaiboek pandemie deel 1
 • Richtlijn Laparoscopie en COVID-19
 • Beleid Zwangere vrouw met verdenking op COVID-19
 • Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten - Medicatieschema
 • Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19
 • Expertisegroep diagnostiek 
 • Expertisegroep infectiepreventie

Prognose verbruik Propofol

27 mei

Propofol besparend beleid niet meer nodig
Het Landelijk Coördinatiecentrum laat weten dat een propofol-sparend beleid niet langer nodig is. Mede dankzij een sparend beleid dat wij eerder adviseerden is een acuut tekort voorkomen. 

Pre-operatieve screening: onder voorwaarden beeldbellen mogelijk  

24 april

We krijgen veel vragen over de organisatie van de pre-operatieve screening tijdens de coronacrisis en het verkrijgen van informed consent. Onder voorwaarden is het mogelijk om de POS via beeldbellen te organiseren: zorg dat u over voldoende patiëntgegevens beschikt, informeer de patiënt over de totstandkoming van uw advies en stel de identiteit van de patiënt vast. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar dit bericht van de KNMG.

Epiduraal bij de partus in tijden van COVID

11 april

Er is geen reden om bij een COVID verdachte of COVID positieve zwangere geen epiduraal te prikken. Er kan gekozen worden om juist laagdrempelig een epiduraal te prikken om algeheel te kunnen voorkomen bij spoed. Tegelijkertijd kan het bestuur zich voorstellen dat de crisis ervoor kan zorgen dat een epiduraal om logistieke redenen tijdelijk en bij uitzondering niet tijdig te regelen is. Dat maakt dat lokaal goede afspraken gemaakt moeten worden, bijv. aansturen op zoveel mogelijk clusteren. Dit geldt tevens voor de aanwezigheid van de partner.

Advies stappenplan opschaling non-covid zorg

16 april 

Afgelopen weken hebben we ons enorm ingespannen om de IC capaciteit op te schalen. Nu we weer beginnen met opschaling van de non-covid operaties, moeten we dat gecontroleerd doen en rekening houdend met de grote inspanning van het OK personeel op de IC. Ter ondersteuning dit advies vanuit de NVvH en NVA.
Naar Advies Stappenplan opschaling operaties.

NVA volgt advies Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie m.b.t. ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID19

25 maart

Zie nieuwsbericht en advies NVMM.