COVID-19Wachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

NVA adviezen

Prognose verbruik Propofol

Op basis van huidige prognoses COVID-19 patiënten op de ICU, het opstarten reguliere zorg en beperkte beschikbaarheid wordt een Propofol-sparend beleid aanbevolen.

Lees: LCG Alert Schaarste propofol

Advies stappenplan opschaling non-covid zorg

Afgelopen weken hebben we ons enorm ingespannen om de IC capaciteit op te schalen. Nu we weer beginnen met opschaling van de non-covid operaties, moeten we dat gecontroleerd doen en rekening houdend met de grote inspanning van het OK personeel op de IC. Ter ondersteuning dit advies vanuit de NVvH en NVA.
Naar Advies Stappenplan opschaling operaties.

Leidraden en standpunten

De NVA heeft meegewerkt aan en ingestemd met de volgende leidraden en standpunten:

  • Pre-operatieve diagnostiek naar COVID-19 bij asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie
  • Standpunt Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19
  • Standpunt Laparoscopie en COVID-19
  • Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en / of pompen

Voor de meest actuele versie van deze documenten, verwijzen wij graag naar de pagina “Richtlijnen, handreikingen, leidraden” van de Federatie Medisch Specialisten: en Palliaweb

Epiduraal bij de partus in tijden van COVID

Er is geen reden om bij een COVID verdachte of COVID positieve zwangere geen epiduraal te prikken. Er kan gekozen worden om juist laagdrempelig een epiduraal te prikken om algeheel te kunnen voorkomen bij spoed. Tegelijkertijd kan het bestuur zich voorstellen dat de crisis ervoor kan zorgen dat een epiduraal om logistieke redenen tijdelijk en bij uitzondering niet tijdig te regelen is. Dat maakt dat lokaal goede afspraken gemaakt moeten worden, bijv. aansturen op zoveel mogelijk clusteren. Dit geldt tevens voor de aanwezigheid van de partner.

NVA volgt advies Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie m.b.t. ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID19

Zie nieuwsbericht en advies NVMM.

Opschalen IC bedden

NVA/NVIC brief.

Pijngeneeskunde

Wij verzoeken u met klem alles in het werk te stellen de urgente zorg voorrang te verlenen en uw anesthesiologische kennis en kunde op de spoedeisende zaken te richten, solidair te zijn met collegae in den lande en voor hun klaar te staan, als dat van u gevraagd wordt. Dit geldt voor anesthesiologen in alle vormen van praktijkvoering. Voor alle duidelijkheid geven wij hier een lijst van de meest urgente zorg die binnen de pijngeneeskunde en palliatieve zorg gebezigd wordt (zie ook het overzicht onderaan van de ASRA):

1. Pomp vullingen voor intrathecale toepassing
2. Medische en technische complicaties van alle vormen van neuromodulatie
3. Behandelingen in het kader van refractaire trigeminus neuralgie, refractaire (post) herpetische neuralgie, enrefractaire (sub)acute radiculaire syndromen.
4. Oncologische pijnbehandelingen
5. Palliatieve zorg

Deze lijst zal het urgentiepallet niet 100% dekken, maar is bedoeld als richtinggevend.

Zie ook Caring for patients with pain during the COVID-19 pandemic: Consensus recommendations from an
international expert panel