Leidraad Post Anesthesia Care Unit (PACU)

Naar document .pdf / 541 KB / Geplaatst op 30-03-2023

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun operatie op de geplande datum doorgaat en dat er goede zorg vóór, tijdens en na de operatie geleverd wordt. Een groot aantal wetenschappelijke en beroepsverenigingen hebben in een leidraad beschreven hoe de post anaesthesia care unit (PACU) hieraan kan bijdragen.

Met deze leidraad beogen verenigingen handvatten te bieden voor de lokale inrichting en verdere ontwikkeling van de PACU, uiteraard alleen waar dat bijdraagt aan de efficiëntie en betaalbaarheid van zorg. Er wordt beschreven welke zorg op de PACU geleverd kan worden, onder welke voorwaarden, welke patiëntgroepen hiervoor in aanmerking komen en welke professionals uit medisch-inhoudelijk perspectief betrokken moeten of kunnen zijn. Of een PACU passend is voor het ziekenhuis is sterk afhankelijk van het profiel en de grootte van het ziekenhuis. De afwegingen en besluitvorming hierover ligt bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in samenspraak met de medische staf. Deze leidraad beschrijft uitdrukkelijk niet de inhoud van de postoperatieve zorg. Deze is beschreven in de richtlijn Perioperatief traject. Deze leidraad sluit daarop aan.