NVA Jaarverslag 2021

Naar document .pdf / 4 MB / Geplaatst op 16-05-2022

De afgelopen twee jaar hebben het uiterste van de zorg gevraagd. Als anesthesiologen hebben we laten zien waar we goed in zijn. Flexibele inzetbaarheid over de volle breedte van ons vak onder omstandigheden waar de druk hoog is. De lessen die we hieruit hebben geleerd delen we met media en politiek om onze pandemische paraatheid te verbeteren. Zo kwam onder meer kamerlid Liane den haan op werkbezoek bij de PACU. Hoewel we alle zeilen bij moesten zetten in de dagelijkse zorg, hebben we tegelijkertijd deze periode ook benut om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en stappen te zetten op het gebied van wetenschap, duurzaamheid en kwaliteit. In 2021 hebben we meer dan 1 miljoen subsidiegelden binnengehaald voor kwaliteitverbeterprojecten. Ook hebben we de blik gericht op de toekomst en een innovatief en uitdagend strategisch plan vastgesteld. Caroline van der Marel, voorzitter NVA: “Laten we blijven investeren in een brede, flexibel inzetbare (anesthesiologische) schil en vooral ook uitdragen hoe terecht trots we zijn op ons vakgebied
en onze collega’s!”
 

Meer in ons jaarverslag 2021