Professionaliseringslag: Ledenraad 2020

Download .pdf / 281 KB / Geplaatst op 15-06-2020

Mei 2019 besloten de ledenraad en het NVA bestuurhet functioneren van de ledenraad en de interactie van de raad met het bestuur te evalueren. Hoe ervaren de ledenraads- en bestuursleden de samenwerking? Heeft iedereen hetzelfde beeld voor ogen? Ook oordeels- en besluitvorming kwamen aan de orde. Frans Huizenga, adviseur van verenigingen en stichtingen en betrokken bij de herstructurering van de NVA in 2010, begeleidde de evaluatie. In dit artikel vertellen vier zittende ledenraadsleden over de evaluatie en wat deze heeft opgeleverd.