Richtlijn Pijn bij patiënten met kanker

Naar document . / / Geplaatst op 29-11-2021

Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Status: in werking
Jaar: 2021

November 2021

De modules “Patiënten met nierfunctiestoornissen” en “Oudere patiënten” uit 2008 zijn multidisciplinair en evidence-based gereviseerd
 

In de module “Patiënten met nierfunctiestoornissen” zijn de volgende aanbevelingen gewijzigd: bij milde pijn mag paracetamol bij chronisch gebruik tot 3000 mg/dag worden geadviseerd (was 3dd 500 mg). Stap 2 van de WHO-ladder wordt deze patiëntengroep niet meer aanbevolen.

In deze module worden naast de paracetamol, NSAID’s en opioïden ook antidepressiva en anti-epileptica als co-analgetica meegenomen. In een overzichtstabel worden per stadium van chronische nierschade adviezen gegeven over de dosering. Bij nierschade met een eGFR < 30 (ml/min/1,73m2) hoeft de dosering van o.a. fentanyl, nortriptyline en duloxetine niet te worden aangepast.

In de module “Oudere patiënten” gaat het om patiënten die ouder zijn dan 65 jaar. Bij deze patiënten is er vaak sprake van multimorbiditeit. In deze module zijn naast paracetamol, NSAID’s en opioïden ook de antidepressiva, anti-epileptica, corticosteroïden en cannabinoïden meegenomen. Wederom zijn in een overzichtstabel adviezen gegeven ten aanzien van de startdoseringen, maximale doseringen, risicofactoren en eventuele alternatieven. Het belangrijkste advies is: start low, go slow. Wees alert op het serotoninesyndroom bij een combinatie van een opioïd en een SSRI/SNRI. Bij keuze voor een antidepressivum gaat de voorkeur uit naar nortriptyline. Specifiek is benoemd dat bij ouderen het gebruik van cannabinoïden niet wordt aanbevolen.