Volumenormen pijngeneeskunde

Download .pdf / 337 KB / Geplaatst op 19-07-2018

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voert een actief beleid te op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid. Voor de pijngeneeskunde is in 2010 gestart met de certificering van pijnspecialisten en pijnklinieken. In aanvulling hierop heeft de Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde volumenormen opgesteld voor hoogcomplexe behandelingen in de pijngeneeskunde, zoals chordotomiën en epiduroscopiën. In bijgaand document vindt u hiervan de verdere uitwerking. Doel hier van is de kwaliteit en veiligheid in de zorg voor chronische pijn verder te verbeteren.

De komende periode kijken wij hoe de volumenormen ingepast kunnen worden in de kwaliteitsvisitaties en/of registratie van pijncentra.