Voorstel statutenwijziging 19 juni 2020

Download .pdf / 306 KB / Geplaatst op 19-06-2020

Betreft het voorstel tot wijziging van de Statuten van de NVA waartoe de ledenraad heeft besloten. Dit voorstel is via een referendum voorgelegd aan alle leden. Stemmen kan uiterlijk tot en met 30 juni.