Aftrap Anesthesiologendagen door Leon Aarts met de Vermeulen Cranch lezing

Prachtige aftrap van Anesthesiologendagen 2022 door erelid prof.dr. Leon Aarts, anesthesioloog en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum houdt de eervolle Vermeulen-Cranch lezing.

Zijn lezing 'verschillen koesteren om gelijke kansen te scheppen', sluit mooi aan bij het thema van deze dag: (on)gelijkhieid in gezondheid..