Anesthesiologen en chirurgen adviseren OK capaciteit gecontroleerd weer op te schalen

Afgelopen weken hebben anesthesiologen zich enorm ingespannen om de IC capaciteit op te schalen. Gezien de maatregelen die de overheid heeft genomen om de instroom
van corona patiënten op de IC te beperken en de uitstroom op gang komt, lijkt er ruimte voor nieuw beleid.

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde roepen dan ook op om waar mogelijk de non-covid operaties weer op te schalen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de anesthesiologische capaciteit en een duurzaam personeelsbeleid, immers, de inzet van de anesthesiologische teams op de IC is groot. Ter ondersteuning van de opschaling is een advies uitgebracht vanuit de NVvH en de NVA.

Naar advies stappenplan.