Anesthesiologen gaan patiënten naar Duitsland overplaatsen

Duitsland stelt IC bedden ter beschikking voor Nederlandse IC patiënten. ‘We zijn hier erg blij mee, omdat we in Nederland tegen het maximum van opschaling aanlopen’, aldus Van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. 

Afgelopen week hebben anesthesiologen massaal gehoor gegeven aan de oproep om samen met de ambulancediensten patiënten over te plaatsen binnen Nederland om zo de beschikbare IC capaciteit maximaal te benutten. De komende 1-2 weken zullen zij zich samen met de ambulancediensten weer inzetten om ook de overplaatsingen naar Duitsland  mogelijk te maken.

Vrijwel de volledige anesthesiologische capaciteit gaat momenteel naar de COVID zorg op de IC. Hiermee hebben anesthesiologen en intensivisten het aantal IC bedden kunnen opschalen van 1150 naar inmiddels bijna 2000 bedden. ‘Nodig en trots dat we dit met elkaar hebben kunnen realiseren. Nog steeds wordt gekeken naar mogelijkheden voor het uitbreiden van IC capaciteit, maar we lopen tegen het maximum aan. Verder opschalen zou mogelijk ten koste van de kwaliteit kunnen gaan ook op gebieden anders dan de IC. Er is bijvoorbeeld minder OK capaciteit, waardoor niet alle operaties uitgevoerd kunnen worden. We maken ons ook zorgen over het stuwmeer aan zorgvraag dat ontstaat en alle zieke patiënten die niet geholpen kunnen worden’.