Anesthesiologen maken afspraken over passende operatieve zorg: digitaal waar het kan, extra aandacht waar nodig

De NVA heeft de Leidraad Perioperatieve zorg vernieuwd. In deze leidraad leggen alle anesthesiologen met elkaar vast hoe zij patiënten anesthesiologische zorg geven voor, tijdens en na de operatie. De vernieuwde leidraad staat in het teken van het leveren van passende zorg: waar mogelijk digitaal en met extra aandacht voor de kwetsbare of complexe patiënt.

Alle patiënten die een operatie ondergaan komen eerst op de poli anesthesiologie. Daar wordt gekeken of de patiënt de operatie aankan, welke technieken en middelen gebruikt worden tijdens de operatie en welke pijnbehandeling de patiënt na de operatie naar verwachting nodig heeft. Voor patiënten met weinig risico is een fysiek bezoek aan de poli anesthesiologie onnodig: deze patiënten worden digitaal begeleid en krijgen waar nodig of gewenst een (digitaal) consult. Dit draagt bij aan minder reisbewegingen van en naar het ziekenhuis en bespaart tijd en energie van de patiënt. De anesthesioloog kan aandacht en expertise inzetten voor complexe of kwetsbare patiënten. Zij worden fysiek gezien op de poli anesthesiologie. Daarnaast initiëren anesthesiologen een multidisciplinair overleg (MDO) voorafgaand aan de operatie bij de meest complexe patiënten, indien nodig. Tijdens dit overleg overleggen zorgverleners over de beste behandeling voor de patiënt. De wensen en doelen van de patiënt zijn in dit overleg leidend.

Daarnaast maken we in de vernieuwde leidraad afspraken over het leveren van anesthesiologische zorg in een niet-ziekenhuis locatie, maken we met elkaar afspraken over het verlenen van duurzame anesthesie en schetsen we de voorwaarden voor een gezond werkklimaat voor de anesthesioloog.

De hele leidraad vind je hier.