Anesthesiologen ontvangen 1,2 miljoen subsidie voor onderzoek naar multidisciplinair overleg bij hoog-risico operatiepatiënten

Goed nieuws voor collega's in het Rijnstate ziekenhuis Arnhem (Jacqueline Vernooij, Nick Koning), het UMCU (Cor Kalkman) en Amsterdam UMC, locatie AMC (Benedikt Preckel). Zij hebben in samenwerking met collega´s uit Nijmegen, Groningen en Maastricht een ZonMw subsidie ontvangen van ruim 1,2 miljoen euro.

Anesthesiologen onderzoeken of het invoeren van een preoperatief gestructureerd multidisciplinair teamoverleg voor hoog-risico operatiepatiënten leidt tot minder of andere behandelingen, minder complicaties, en of het op de lange termijn net zo goed of beter met de patiënten gaat. Naast lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven van patiënten worden ook de kosten in kaart gebracht.

Als er nog geen MDO is, spreken de chirurg en de anesthesioloog vaak afzonderlijk met de patiënt voorafgaand aan de operatie. Na implementatie van het preoperatief MDO wordt de beste behandeling voor een hoog-risico operatiepatiënt besproken met meerdere betrokken zorgverleners.

De subsidie is verstrekt in het kader van het programma Evaluatieonderzoek Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) van ZonMw. In totaal nemen 14 ziekenhuizen deel aan het onderzoek dat de komende vier jaar loopt.