Anesthesiologen: ultieme oproep aan alle zorginstellingen

De afgelopen dagen hebben we het aantal patiënten dat IC-behoeftig is als gevolg van COVID-19 sneller zien stijgen dan verwacht. De electieve zorg is veelal afgeschaald, waardoor personele capaciteit en apparatuur beschikbaar is gekomen en ruimte is gecreëerd voor het trainen van OK personeel voor inzet op de IC. Dankzij goede samenwerking en geweldige inzet van anesthesiologen, intensivisten, IC verpleegkundigen en OK personeel zien we dat veel ziekenhuizen extra IC-bedden hebben kunnen creëren. Hierdoor is de totale IC capaciteit van 1150 naar 1600 bedden gestegen. Daarnaast zien wij ook dat anesthesiologen zich inzetten bij activiteiten buiten de OK en de IC. Aan de oproep van vandaag om MICU transporten te gaan begeleiden, werd massaal gehoor gegeven. Als anesthesiologen zijn we zichtbaar en nemen we onze verantwoordelijkheid en dat is iets waar we met zijn allen trots op mogen zijn.

 

Desondanks maken we ons nog altijd zorgen of we hiermee voldoende capaciteit hebben kunnen creëren. Enkele ziekenhuizen geven aan mogelijkheden te hebben nog extra capaciteit te kunnen realiseren, echter zij hebben hiervoor niet altijd de benodigde beademingsapparatuur beschikbaar. Daarbij komen ook nog de dreigende tekorten van onder andere propofol, spierverslappers en midazolam. Landelijk wordt keihard gewerkt aan het inkopen van apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP2 maskers en het vergroten van de medicatie voorraad. Het is de vraag is of dit op tijd leidt tot verdere vergroting van onze IC capaciteit. We willen alle zorginstellingen, van (academisch) ziekenhuis tot zbc, met klem vragen maximaal op te schalen en alle beschikbare capaciteit aan personeel en middelen aan te wenden om deze uitdaging het hoofd te bieden.