Bredere effecten van COVID-19 op volksgezondheid: RIVM rapporteert aan VWS inclusief resultaten inventarisatie NVA

Woensdag  is de 1e kort-cyclische rapportage over de bredere (indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid gepubliceerd. De NVA heeft hiervoor cijfers aangeleverd vanuit de inventarisatie onder onze leden (zie pag.16 rapport RIVM). 

Komende periode zullen er nieuwe rapportages gepubliceerd worden waarin het RIVM ,om het ministerie van VWS te informeren, informatie over de impact van COVID-19 op de volksgezondheid updaten en aanvullen.