Commissie Richtlijnen & Indicatoren (R&I) voortaan Commissie Kwaliteitsdocumenten (CKd)

Beroepskaders, kwaliteitsstandaarden, standpunten, leidraden, kwaliteitsnormen, enzovoort. De commissie houdt zich inmiddels met veel meer bezig dan de naam R&I suggereert. Commissie kwaliteitsdocumenten dekt meer de lading. ‘Al kun je in de naam natuurlijk niet exact weergeven wat de commissie allemaal doet’, aldus Tijs van den Berg, voorzitter CKd.

Kort samengevat: de commissie bekijkt welke medisch specialistische kwaliteitsdocumenten relevant zijn voor de NVA, stelt werkgroepen samen om kwaliteitsdocumenten tot stand te brengen, adviseert over leden die namens de NVA afgevaardigd worden om zitting te nemen in (richtlijn)werkgroepen, controleert of het proces van (richtlijn) ontwikkeling juist doorlopen wordt en met welke gevoeligheden er vanuit het perspectief van de anesthesioloog rekening gehouden moet worden. De ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen gebeurd volgens Medisch specialistische Richtlijnen 2.0. Eén van de topics daarin is het modulair onderhouden van richtlijnen. Lees het rapport Medisch-specialistische richtlijnen 2.0 als u hier meer over wilt weten.

Input collega’s onmisbaar
Eén van de nieuwe ontwikkelingen die de commissie komend jaar gaat uitwerken is het inrichten van een kwaliteitsdocumenten panel voor alle vakgroepen in Nederland. Met dit panel wil de commissie collega’s meer en vaker betrekken bij de commentaarfase van kwaliteitsdocumenten waardoor er inhoudelijk beter commentaar ontvangen wordt. Elk panellid kan vanaf de eigen werkplek de documenten lezen en becommentariëren.

Vacature commissieleden
Wil je meedenken en actief iets doen voor de vereniging? Er ruimte voor twee nieuwe leden binnen de commissie. AIOS zijn ook van harte welkom als commissielid. Deze functie is prima te combineren naast je werk. Voor meer informatie, spreek ons aan of neem contact met op ons op.

Commissie Kwaliteitsdocumenten (CKd)