Koninklijke onderscheiding voor prof. Albert Dahan en dr. Gerrit Jan Noordergraaf

Prof. dr. Albert Dahan is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en dr. Gerrit Jan Noordergraaf is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Prof. dr. Albert Dahan benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste civiele orde in Nederland. Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving. Als anesthesioloog en hoogleraar Anesthesiologie is Albert al 25 verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij leverde een uitzonderlijke bijdrage aan internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de anesthesiologie en de ontwikkeling van de zogenaamde ‘utility function’, waarmee op grafische wijze de kans op een gewenst effect (bijvoorbeeld pijnstilling) en de kans op een ongunstige bijwerking (zoals ademdepressie) inzichtelijk wordt gemaakt.


Dr. Gerrit Jan Noordergraaf benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.
Gerrit Jan Noordergraaf is als anesthesioloog werkzaam bij Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Tevens is  hij verbonden aan Philips Research en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Daarnaast is hij Reservist Specifieke Deskundigheid bij de Nederlandse krijgsmacht. Gerrit Jan stelt zichzelf en daarmee zijn bekwaamheid als anesthesioloog ter beschikking aan diverse internationale uitzendingen. Binnen het ETZ heeft hij het reanimatieonderwijs vormgegeven en realiseerde hij de totstandkoming van de opleiding Anesthesiologie. Naast zijn medische- en opleidingstaken vervult hij diverse bestuursfuncties waaronder voorzitter van de Reanimatiecommissie van het Oranje Kruis en bestuurslid van de Traumatologiecommissie. Ook is hij auteur van wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties in tijdschriften waaronder de ‘Circulation’ en ‘Resuscitation’. Naast deze functie-gerelateerde inzet heeft Gerrit Jan Noordergraaf zich ook altijd actief ingezet als vrijwilliger bij diverse instanties zoal bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis.