De NVA Kennisagenda 2022 is gereed!

Anesthesiologie is essentieel in de huidige gezondheidszorg: jaarlijks ontvangen in Nederland maar liefst 1,2 miljoen mensen anesthesie. Duurzame vooruitgang kan niet zonder een stevige wetenschappelijke basis. Deze basis is onmisbaar voor het optimaliseren voor de zorg van de patiënt. Daarom houdt de NVA de kennisagenda up-to-date.  Met het actueel houden van een verenigingsbrede agenda voor klinisch zorgevaluatieonderzoek nemen we als anesthesiologische beroepsgroep het initiatief en de verantwoordelijkheid in het onderzoek naar doelmatige zorg én naar de waarde van de anesthesioloog in het multidisciplinaire team.
 

Het inventariseren en prioriteren van kennislacunes is gebeurd met behulp van alle leden van de vereniging, onder andere via de secties, de meest relevante patiëntenverenigingen en met andere collega’s via de NVAM en NAPA.

De Kennisagenda vormt het uitgangspunt voor een meerjarenplan voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder zorgevaluatie- en doelmatigheidsonderzoek. De NVA Kennisagenda is het startpunt voor het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek. Binnen de NVA gaat de Commissie Wetenschap en Innovatie dit onderzoek stimuleren en coördineren door bijvoorbeeld het opzetten van ‘consortia’ van onderzoeksgroepen uit UMC’s en algemene ziekenhuizen, die een geagendeerde vraagstelling gaan uitwerken en onderzoeken.