De NVA vraagt de Tweede Kamer om meer aandacht voor de stijging van problematisch gebruik van opioïden

Dit staat in de brief die de NVA met de Kamercommissie VWS heeft gedeeld in aanloop naar het commissiedebat geneesmiddelenbeleid dat op 22 maart plaatsvindt. In de brief vraagt NVA voorzitter Caroline van der Marel aandacht voor de stijging van problematisch gebruik van opioïden – sterke pijnstillers zoals oxycodon, fentanyl en morfine – voor de behandeling van pijn.

Van der Marel: “Voor de behandeling van acute pijn en pijn bij kanker zijn opioïden effectief en onmisbaar. Opioïden worden echter te langdurig en onjuist ingezet, zo laten de cijfers uit 2020 zien. Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat aan opioïden ook nadelen kleven. Naast de bijwerkingen op korte termijn brengt vooral het langdurig gebruik van opioïden risico’s met zich mee, zoals ademhalingsdepressie, verslaving en overlijden. Geneesmiddelentekorten verergeren de bestaande opioïdenproblematiek. “Door tekorten aan bepaalde geneesmiddelen worden in sommige gevallen opioïden ingezet waar dat niet wenselijk is. Zo is carbamazepine (geen opioïd) effectief voor zenuwpijn, maar hebben we door tekorten enkel opioïden als alternatief. Dat is vaak niet de beste oplossing voor de patiënt”, aldus Van der Marel.

Om gepast en veilig gebruik van opioïden te bevorderen en een Nederlandse opioïdencrisis te voorkomen, pleit de NVA bij de Kamercommissie onder meer voor een brede publiekscampagne om patiënten te empoweren zodat zij mee kunnen beslissen over hun behandelplan. Met name in het geval van acute en chronische pijn kan de patiënt zo meer inzicht krijgen in de bestaande opties. Om hier alvast een start mee te maken, heeft de NVA de podcastserie ‘De Pijngrens’ ontwikkeld over de risico’s en het gebruik van opioïden. Ook pleit de NVA voor het beschikbaar maken van onderzoeksbudgetten om meer onderzoek te doen naar opioïden, verslaving, (chronische) pijn en pijnbehandelingen.

Lees hier de hele brief.