De sectie kinderanesthesiologie zoekt een nieuw bestuurslid

Ben jij een enthousiaste anesthesioloog (i.o.) en wil je graag samen met collega’s het vak verder ontwikkelen? De sectie kinderanesthesiologie is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het sectiebestuur moedigt ook collega’s aan die nog niet heel lang werkzaam zijn binnen de kinderanesthesiologie en/of werkzaam zijn in de periferie te reageren.

De sectie kinderanesthesiologie zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van anesthesiologische zorg voor kinderen door:
  *   Het vertegenwoordigen van de sectie in overlegorganen binnen en buiten de NVA.
  *   Initiëren en coördineren van projecten en activiteiten gericht op kennisdeling en professionele ontwikkeling.
  *   Bevorderen van onderzoek en wetenschappelijke activiteiten binnen de sectie.
  *   Onderhouden van contacten met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten de NVA.

Profiel
  *   Anesthesioloog (i.o.) met aantoonbare kinderanesthesiologische interesse
  *   Draagt de visie van de NVA en wil deze verder vormgeven.
  *   Netwerker die in staat is om relaties op te bouwen en mensen aan elkaar te verbinden.
  *   Enthousiast en gemotiveerd om de belangen van de sectie te behartigen.

Wij bieden
  *   Een uitdagende en verantwoordelijke rol binnen de NVA en de mogelijkheid om je bestuurlijk te ontwikkelen
  *   De mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied kinderanesthesiologie.
  *   Een platform om te netwerken en samen te werken met professionals binnen en buiten de NVA.
  *   Professionele ondersteuning en faciliteiten voor de uitvoering van de functie.

Vergaderingen
Het sectiebestuur vergadert in totaal 6 maal per jaar, waarvan 2 maal fysiek in de buurt van Utrecht.

REAGEER VOOR 1-7-2024 VIA: NVA@ANESTHESIOLOGIE.NL