Directeur-generaal VWS Barbara Goezinne: “Deze duurzaamheidsbeweging door en voor anesthesiologen ondersteunt het ministerie van VWS van harte”

De nieuwe duurzaamheidsmodule als onderdeel van de NVA leidraad biedt advies aan anesthesiologen over hoe zij door het gebruik van intraveneuze anesthesie de milieu-impact kunnen verminderen. Met dit advies inspireren en motiveren anesthesiologen elkaar om de uitstoot te beperken nu we daar de kans toe hebben. 

Directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS, Barbara Goezinne, onderstreept het belang van deze leidraad: “Deze leidraad is een mooi voorbeeld van hoe het zorgveld zelf opstaat om actief te verduurzamen. Deze beweging door en voor anesthesiologen ondersteunt het ministerie van VWS van harte. Samen werken we aan een beter milieu en aan een gezonde toekomst voor ons allemaal."

Anesthesiologen zijn het kloppend hart van het ziekenhuis, staan bij elke operatie aan het hoofd van de operatietafel en overzien daardoor het hele proces. De zorg en veiligheid voor de patiënt staat altijd voorop; daarom kiezen anesthesiologen de best passende en veiligste middelen. Helaas hebben anesthesiedampen een enorme impact op het milieu. Daarom raden steeds meer anesthesiologen aan om anesthetica via een infuus toe te dienen en anesthesiedampen alleen te gebruiken als het echt nodig is.

 

Lees ook: 13 adviezen om als vakgroep anesthesiologie de OK te vergroenen