Duiding neuromodulatie door Zorginstituut Nederland grotendeels positief

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of neuromodulatie bij chronische pijn voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en hierover een standpunt ingenomen.  Voor de volgende patiëntgroepen is het standpunt positief: pijnlijke diabetische neuropathie, CRPS, failed back surgery syndroom met radiculaire pijn, failed neck surgery syndroom met radiculaire pijn en dunne vezel neuropathie. Hierin heeft meegewogen dat de NVA heeft toegezegd een goed functionerend kwaliteitssysteem vorm te geven. Dit is dan ook als voorwaarde opgenomen in het definitieve standpunt.

Zie ook nieuwsbericht: Neuromodulatie bij chronische pijn voor grote groep patiënten in basispakket

Schematische weergave conclusies

 

SCS

DRGS

ITDD

1. failed back surgery syndroom (FBSS): met radiculaire beenpijn

+*

-

-

2. failed neck surgery syndroom (FNSS): met radiculaire armpijn (compressie / beschadiging van de cervicale wortel)

+*

-

n.v.t.

3. failed back surgery syndroom (FBSS): anders dan onder 1 (dus negatief bij overwegend rugpijn)

-

-

n.v.t.

4. failed neck surgery syndroom (FNSS): anders dan onder 2 (dus negatief bij myelumcompressie)

-

-

n.v.t.

5. complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)

+

+ (alleen positief bij voet-/beenpijn)

n.v.t.

6. pijnlijke diabetische neuropathie (PDN)/ dunne vezelneuropathie

+

-

n.v.t.

7. postherpetische neuralgie (PHN)

-

-

n.v.t.

8. neuropathische pijn door letsel

-

-

n.v.t.

9. refractaire angina pectoris (AP)

-

n.v.t

n.v.t.

10. perifeer arterieel vaatlijden (PAV)/ischemische pijn

-

n.v.t

n.v.t.

+: voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk mits kwaliteitswaarborgen afdoende zijn geborgd
- : voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk

Overgangsregeling
Helaas zijn er ook patientgroepen waarvoor het Zorginstituut concludeert dat neuromodulatie niet onder het basispakket kan vallen. Voor lopende behandeltrajecten, d.w.z. patiënten die op de ingangsdatum van het standpunt al een neurostimulator hebben en bij wie vervanging van bijv. lead(s) of batterijen aan de orde is, is een overgangsregeling gemaakt. Deze overgangsregeling is opgenomen in het standpunt.

Kwaliteitssysteem
De NVA werkt met andere betrokken verenigingen aan het kwaliteitssysteem. Onderdeel hiervan zijn uitkomstregistratie en het opstellen van eisen aan behandelaren en behandelcentra in een standpunt neuromodulatie.