E-cursus voortaan cursus Professional in Praktijk (PiP)

De E-cursus is herzien en heeft daarom een nieuwe naam gekregen: Professional in Praktijk (PiP). De PiP cursus volgen aios in het vierde of vijfde jaar van de opleiding tot anesthesioloog. Het volgen van deze cursus is een verplicht onderdeel van de opleiding. 

 

Als medisch professional begeef je je in een wereld die verder reikt dan alleen de afdeling en de ziekenhuismuren. Het is belangrijk om het speelveld waarin je je begeeft, ook vanuit andere perspectieven te leren kennen om te begrijpen wat voor invloed dat kan hebben op je dagelijkse werkzaamheden. Tijdens deze cursus komen daarom economische, bestuurs- en managementaspecten van ons zorgstelsel aan bod. Ons zorgstelsel is aan verandering onderhevig. Dit houdt in dat bij iedere kabinetsperiode zaken er weer anders voor kunnen staan en dat kan van invloed zijn op je werk en/of carrière. In de cursus daarom ook aandacht voor de actuele situatie. Voor meer informatie en mogelijkheid voor aanmeding kijk bij agenda.