Een nieuwe proactieve benadering om pijnbehandeling na de operatie te optimaliseren 

Jaarlijks worden ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders geopereerd. Als de anesthesie na de operatie is uitgewerkt, kunnen er pijnklachten optreden. Het is belangrijk dat de pijn acceptabel blijft omdat pijn een nadelige uitwerking heeft op het herstel. Daarom starten anesthesiologen met preventief pijnbeleid, een nieuwe benadering om patiënten met mogelijke pijnproblemen al vóór de operatie te identificeren. 

Voorkomen van ernstige pijnproblematiek 
De perioperatieve periode is een periode waarin sommige patiënten kwetsbaar zijn voor de mogelijk blijvende effecten van suboptimale pijnbehandeling. Hoewel de meerderheid van de patiënten zonder problemen herstelt van de operatie, ontwikkelt ongeveer 10% van de patiënten chronische pijn na een operatie. De transitionele pijnservice is gericht op het behandelen van patiënten met een hoog risico op een transitie van acute pijn na een operatie naar chronische pijn.  Deze pijnservice identificeert patiënten al voor de operatie waardoor begeleiding op maat mogelijk is. “Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten die al voor de operatie opioïden gebruiken of verslavingsgevoelig zijn. Ook bepaalde psychische factoren als angst en depressie kunnen een risicofactor zijn,” vertelt Frank Wille, vicevoorzitter van de NVA en anesthesioloog-pijnspecialist.  

Meer begeleiding bij opioïdengebruik vermindert risico op verslaving  
Naast het voorkomen van chronische pijn biedt de transitionele pijnservice begeleiding bij afbouwen en monitoring van opioidengebruik.  Voor de behandeling van acute pijn na een operatie zijn opioïden onmisbaar en de meerderheid van patiënten stopt na korte tijd met pijnstillers tegen acute pijn.  Tegelijkertijd zijn opioïden zeer verslavend zijn, dus is begeleiding essentieel.  

Voor, tijdens en na de operatie 
De transitionele pijnservice is een nieuwe module in de richtlijn postoperatieve pijn, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Een multidisciplinair team van anesthesiologen, verpleegkundigen en apothekers werkt samen om patiënten te behandelen. De zorg begint vóór de operatie op de poli anesthesiologie en gaat door na de operatie en na ontslag uit het ziekenhuis.