Ereleden benoemd tijdens Anesthesiologendagen 2024

De Anesthesiologendagen zijn hèt moment om leden die veel voor het vak en de vereniging hebben betekend, in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun bijdrage. Dit jaar viel die eer te beurt aan prof. dr. Frank Huygen en prof. dr. Reinier Hoff.
Tijdens dit bijzondere moment is de laudatio van zowel Frank Huygen als Reinier Hoff uitgesproken door NVA voorzitter Caroline van de Marel. De volledige laudatio van beide lees je hieronder. 

Laudatio Frank Hygen

Frank Huygen is geboren in Wouw in West-Brabant en is in de regio Bergen op Zoom/Roosendaal opgegroeid. Na de middelbare school ging Frank geneeskunde studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij behaalde het artsexamen in 1986, waarna hij in militaire dienst moest. Aansluitend was hij twee jaar werkzaam als AGNIO op de afdeling Anesthesiologie in wat toen nog het Academisch Ziekenhuis Maastricht heette, waarna hij in opleiding tot anesthesioloog kwam in de nieuwe opleiding bij prof. Simon de Lange. Per 1 januari 1995 is hij geregistreerd als anesthesioloog en hij verkaste naar Rotterdam om als anesthesioloog-pijnspecialist te gaan werken inde maatschap anesthesiologie van het Clara Ziekenhuis in Rotterdam.

In 1999 had prof. Klein dringend een pijnspecialist nodig en liep op de Anesthesiologendagen met een grote button op zijn jasje rond waarop deze vacature vermeld stond. Er was een klik tussen beide heren en op 1 mei 2000 maakte Frank de overstap van het Clara naar het Erasmus MC. Hij begon voortvarend aan zijn research in het kader van een proefschrift over CRPS. Hij probeerde de inflammatoire oorzaak van CRPS aan te tonen door bij patiënten in het bloed inflammatoire markers te bepalen. Die bleken niet verhoogd te zijn. Hij liet het er niet bij zitten want vervolgens ging hij patiënten met CRPS onderwerpen aan het klassiek blaren trekken in de aangedane ledemaat. Dat was in die tijd wel een waagstuk want de (overigens niet evidence based) heersende opvatting was juist dat je de aangedane ledemaat zo veel mogelijk met rust moest laten. Ook de patiënten hadden op gezag van de patiëntenvereniging deze therapeutische aanpak van prof. Goris uit Nijmegen omarmd. Toen in het blaarvocht van de patiënten verhoogde concentraties van ontstekingsmediatoren gevonden werden, was daarmee voor het eerst een inflammatoir proces als basis voor CRPS onomstotelijk aangetoond. In 2004 promoveerde Frank op het proefschrift met de titel “Neuroimmune alterations in the Complex Regional Pain Syndrome”.

Dit was de start van een indrukwekkende carrière in het onderzoek naar neuropathische pijn en naar CRPS in het bijzonder. Er werden onderzoeksprojecten gestart met funding vanuit de industrie (Picasso for Pain en Dali for Pain) en in consortia met andere (inter)nationale universiteiten onder andere de TU Delft, maar ook die van McGill in Montréal, Canada. Een stroom van publicaties (meer dan 240) volgde. Frank is 5 maal copromotor en 21 maal promotor geweest en er zitten nog wat promoties in de pen. Hij was vaak invited speaker op internationale congressen, reviewer voor diverse tijdschriften, lid van de editorial board van Pain Practice en Neuromodulation. In 2019 was hij voorzitter van het wetenschappelijk comité van het Europese pijncongres in Valencia.
Frank is ook bestuurlijk actief geweest. Van 2002 tot 2007 was hij voorzitter van de Sectie Pijnbestrijding van de NVA. Later heeft hij in vele commissies, zowel lokaal als (inter)nationaal, gezeten met een focus op research van neuropathische pijn, CRPS en neuromodulatie. In 2007 werd hij nog Fellow van het World Institute of Pain en ook daar is hij bestuurlijk actief geweest.

In 2008 werd Frank gepolst om hoogleraar in Groningen te worden. Dit was aanleiding tot actie om hem voor Rotterdam te behouden en in november 2009 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar anesthesiologie in het bijzonder pijngeneeskunde aan het Erasmus MC. Wegens zijn indrukwekkende prestaties werd deze leerstoel in 2017 omgezet naar een gewone leerstoel. In 2013 besloten Erasmus MC en UMCU samen te gaan werken op gebied van het pijn onderzoek. Dat heeft Frank op zich genomen. Vanuit Utrecht kwam de wens dit te formaliseren. Dit resulteerde in 2020 in een benoeming in deeltijd tot hoogleraar pijngeneeskunde aan het UMCU naast zijn functie in Rotterdam. In 2011 ontving hij de Collaboration Award van de International Association for the Study of Pain. In 2016 werd hij benoemd tot erelid van de Ierse pijnvereniging, Honorary Fellow of the Faculty of Pain Medicine of the College of Anaesthesiologists of Ireland. In 2019 volgde de prijs van verdienste van de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding. Het wekt dan ook geen verbazing dat met zo’n staat van dienst nu de benoeming tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie plaats vindt.


Laudatio Reinier Hoff

Wat goed is komt vroeg! Als er iemand is op wie dat van toepassing is zou dat Reinier Hoff kunnen zijn.  Als kind al wist hij eigenlijk alles beter en meende hij als kind dan ook dat te moeten opschrijven. En zo kwam het dat de student geneeskunde Hoff reeds op 25 jarige leeftijd zijn eerste leerboek  “Acute Hulpverlening” van 222 pagina’s, uitgegeven door uitgeverij Bunge, in de wetenschappelijke boekwinkel kon presenteren.

Zijn belangstelling voor acute geneeskunde en voor anesthesiologie in het bijzonder brachten hem in 1992 in opleiding tot Anesthesioloog in Utrecht. Ook daar bleef zijn belangstelling voor acute geneeskunde prominent aanwezig en was hij vaak op de afdeling Spoedeisende Geneeskunde te zien. Reinier zag zijn werkterrein duidelijk breed: van medisch onderwijs tot spoedeisende hulp tot anesthesie bij neurochirurgie (later bij de wakkere ingrepen) tot medisch hoofd van de medium care van de afdeling heelkunde nadat hij zijn intensive care aantekening had gehaald.

Onderzoek naar de hemodynamiek bij de subarachnoidale bloeding én onderwijs kregen in de loop van de tijd meer en meer aandacht tot zijn promotie “Intravascular volume after aneurysmal subarachnoid hemorrhage“ in november 2009 en zijn uitverkoring tot “docent van het jaar” in 2008. 
Het plaatsvervangend opleiderschap volgde dan ook in 2009 en in 2015 werd Reinier opleider, snel gevolgd door zijn benoeming tot hoogleraar “Opleiding en training perioperatieve, intensieve en spoedeisende zorg” aan het UMCU.

Niet alleen als docent maar ook op ander terrein van het onderwijs is Reinier Hoff baanbrekend actief geweest. In samenwerking met prof. Olle ten Cate heeft Reiner een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van entrustable professional activities  (EPA’s) in de Anesthesiologie, waarmee op een objectieve wijze de kennis en vaardigheden van assistenten in opleiding kunnen worden vastgelegd en gestuurd. En dat levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg en van de medisch specialistische opleidingen. Gezien zijn grote betrokkenheid bij de organisatie van de opleiding heeft Reinier ook nog diverse begrotingsmodellen voor opleiding en voor opleiders ontwikkeld waarmee Reinier alleen al in 2024 een 18-tal presentaties en workshops voor diverse specialistische opleidingen in Nederland heeft gehouden en gaat houden.

Als lid van het landelijke Bestuurlijk Overleg Lichte Structuur BOLS levert Reinier een belangrijke bijdrage aan de advisering van de minister over de regionale verdeling van de opleidingsplaatsen van alle specialismen. Een en ander is voor het bestuur van de NVA meer dan voldoende aanleiding geweest om Reinier Hoff te benoemen tot erelid van de NVA.