Erelid Anneke Meursing overleden

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Anneke Meursing op 8 december is overleden. 

Anneke Meursing stond aan de wieg van de oprichting van de sectie kinderanesthesiologie van de NVA. Haar betrokkenheid reikte verder dan Nederland. Met veel toewijding heeft zij zich ingezet voor onderwijs in derdewereldlanden. Haar erelidmaatschap verkreeg zij onder meer voor haar verdienste als president van de World Federation of Societies of Anaesthesiologists.Haar energieke en levendige persoonlijkheid zal gemist worden. Ons medeleven gaat uit naar haar nabestaanden.


Zie ook de ereleden pagina