Gezocht: enthousiaste collega die de sectie IC&PACU wil komen versterken

Het sectiebestuur bestaat momenteel uit zes leden. We zijn op zoek naar een zevende bestuurslid, die onze visie op de IC en PACU ondersteunt en deze de komende jaren handen en voeten wil geven. Door de COVID-19 pandemie is nog meer zichtbaar geworden dat we de IC toekomstbestendiger moeten maken. De aanwezigheid van een PACU kan de druk op IC ontlasten tijdens de huidige golf en toekomstige pandemieën of rampen. Bovenaan onze agenda staat momenteel het realiseren van de uitbreiding voor de PACU en dus ook de bekostiging daarvan. Maar er zijn meer acties en activiteiten nodig voor een toekomstbestendige IC en PACU. Dus ben je bereid de handen uit de mouwen steken en wil je betrokken zijn bij de ontwikkelingen die de komende jaren op IC en PACU gebied gaan plaatsvinden, stel jezelf kandidaat voor het bestuur van de sectie IC & PACU! 

Activiteiten van het bestuur
Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen, waarbij aan twee van deze bijeenkomsten een ledenvergadering gekoppeld is. Het bestuur is nauw betrokken bij dossiers rondom de toekomstbestendige IC, uitbreiding van PACU bedden en de bekostiging hiervan. Daarnaast beoordeelt zij uitkomsten van opleidingsvisitaties, registraties, richtlijnen en gaat zij in op specifieke vragen vanuit aanpalende wetenschappelijke verenigingen en het veld. Bestuursleden worden door de ledenvergadering van de sectie IC benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode kan maximaal 2x verlengd worden met drie jaar.

Solliciteren
Stuur je reactie vóór 1 januari 2022 onder vermelding van uw naam, contactgegevens, de vacature waarop u reageert en motivatie naar nva@anesthesiologie.nl. Voor de functie geldt dat u geregistreerd bent als anesthesioloog en lid bent van de Sectie IC. Het lidmaatschap van het bestuur van de Sectie IC is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het verenigingsbestuur of een ander sectiebestuur, de ledenraad van de vereniging of coördinatorschap van een kring. Voor aanvullende informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke Gielen, adviseur kwaliteit en secties (l.gielen@anesthesiologie.nl). Het bestuur maakt graag kennis met geïnteresseerde kandidaten.