Gezocht: enthousiaste collega’s voor de programmacommissie Anesthesiologendagen 2022

Lijkt het je een leuke uitdaging om voor alle collega’s in het land een interessant programma samen te stellen? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! 

De programmacommissie geeft invulling aan het thema van de Anesthesiologendagen, aan de sessies en nodigt sprekers uit. Daarnaast nodigt de commissie ook andere gremia (secties, commissies, bestuur) uit inhoudelijk invulling te geven aan de Anesthesiologendagen. 

Wij vinden het belangrijk dat je: 

  • op de hoogte bent van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en die kan vertalen naar het vakgebied en de invulling van sessies; 
  • op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen de vereniging en het belang en impact hiervan voor de leden kan inschatten; 
  • beschikt over een (wetenschappelijk) netwerk (bijv. voor aandragen sprekers); 
  • een brede vakinhoudelijke interesse heeft en op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen en behoefte van leden aan refresher courses en best practices. 

Waarom reageren? 
Door zitting te nemen in deze commissie breidt je snel je netwerk uit. Het is ook een functie waarbij creatieve en innovatieve ideeën de ruimte krijgen. Daarnaast geeft het ook veel voldoening: je ziet tijdens deze twee dagen gelijk het resultaat van je inspanningen. 

Tijdsbesteding 
De commissie vergadert ca. drie keer per jaar in Utrecht. Daarnaast wordt er via email en Zoom overlegd. De organisatie wordt ondersteund door het NVA bureau in samenwerking met een congresbureau. 

Interesse? 
Stuur een e-mail met een korte enthousiaste motivatie voor 1 september naar Sandra Gijtenbeek (NVA bureau) s.gijtenbeek@anesthesiologie.nl of 030-8990635.