Gezocht: nieuwe leden voor de BBC

De Beroepsbelangencommissie (BBC) zoekt nieuwe leden! Heb jij interesse in de organisatie en financiering van de anesthesiologische zorg in Nederland en wil je hier graag actief je steentje aan bijdragen? Dan zoeken we jou!  

Over de BBC

De beroepsbelangencommissie (BBC) van de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zet zich in voor de positie, organisatie en financiering van anesthesiologen in vrij beroep, anesthesiologen in dienstverband, universitair werkende anesthesiologen en anesthesiologen in opleiding. Dit doen zij door het adviseren van het NVA-bestuur, het leveren van afvaardigingen naar relevante commissies en werkgroepen en het ontwikkelen van naslagwerken voor de collega’s in het land.

Deze commissie werkt aan thema’s als: registratie en declaratie van anesthesiologische verrichtingen, verdeelmodel en normtijden en de organisatie van de vakgroep. We willen anesthesiologen zoveel mogelijk ontzorgen. Ook is de commissie centraal aanspreekpunt voor genoemde zaken. Meer weten over de BBC? Kijk dan op de website.

De BBC werkt nauw samen met de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, Logex en DHD.

Wat vraagt het van mij?

Binnen de Beroepsbelangencommissie zijn de dossiers verdeeld. We vragen je om input te leveren op jouw dossier, actuele ontwikkelingen te volgen, hierop te acteren en waar mogelijk bij te dragen aan relevante commissies en werkgroepen. Je exacte werkzaamheden zijn afhankelijk van jouw ‘dossier’. Graag kijken we in overleg wat bij je past. De commissie wordt ondersteund door het bureau van de NVA. De commissie vergadert vier keer per jaar. De tijdsbesteding voor deze commissie is wisselend en afhankelijk van de actualiteiten. Er vindt ook veel afstemming plaats via e-email.

Wat levert het mij op?

Een lidmaatschap van de Beroepsbelangencommissie geeft de mogelijkheid om de belangen van de anesthesiologen landelijk te behartigen en een bijdrage te leveren op de organisatie en financiering van de anesthesiologische zorg in Nederland. Hierdoor kun je ook invloed uitoefenen. Je kunt gebruik maken van het brede netwerk van de NVA  en de andere beroepsverenigingen die zich bezig houden met medisch-specialistische/anesthesiologische zorg.

Dus: Ben jij lid of AIOS-lid van de NVA, een echte netwerker én heb jij affiniteit met maatschappelijke en financieel-economische belangen van de anesthesiologen? Meld je dan aan!

Heb je nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met Eline Schiks, coördinator BBC via e.schiks@anesthesiologie.nl of bel haar op 06 30 41 44 51. Je kunt je motivatie ook sturen naar: e.schiks@anesthesiologie.nl.