Nieuwe leden gezocht voor de Beroepsbelangencommissie

De Beroepsbelangencommissie zoekt nieuwe leden! Heb jij interesse in de organisatie en financiering van de anesthesiologische zorg in Nederland en wil je hier graag actief je steentje aan bijdragen? Dan zoeken we jou! 

Over de BBC

De beroepsbelangencommissie (BBC) van de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zet zich in voor de organisatie en financiering van anesthesiologische zorg in Nederland. Zij adviseren het NVA-bestuur op deze thema’s, zijn afgevaardigden van de NVA in commissies en werkgroepen en het ontwikkelen van naslagwerken voor de alle collega’s in het land. Deze commissie werkt aan thema’s als: registratie en declaratie van anesthesiologische verrichtingen, verdeelmodel en normtijden en de organisatie van de vakgroep. We willen anesthesiologen, ongeacht of zij in vrij beroep of dienstverband werken, zoveel mogelijk ontzorgen. Meer weten over de BBC? Kijk dan op de website. 

Wat vraagt het van mij?

Binnen de Beroepsbelangencommissie zijn de dossiers verdeeld. We vragen je om input te leveren op jouw dossier, actuele ontwikkelingen te volgen, hierop te acteren en waar mogelijk bij te dragen aan relevante commissies en werkgroepen. Je exacte werkzaamheden zijn afhankelijk van jouw ‘dossier’. Graag kijken we in overleg wat bij je past. De commissie wordt ondersteund door het bureau van de NVA. De commissie vergadert zes keer per jaar. En tussentijds vindt er afstemming plaats via e-email. De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Uiteraard mag je wel gebruik maken van de onkostenvergoeding. De tijdsbesteding voor deze commissie is wisselend en afhankelijk van de actualiteiten. 

Wat levert het mij op?

Een lidmaatschap van de Beroepsbelangencommissie geeft de mogelijkheid om de belangen van de anesthesiologen landelijk te behartigen en een bijdrage te leveren voor de organisatie en financiering van de anesthesiologische zorg. Hierdoor kun je ook invloed uitoefenen. Je kunt gebruik maken van het brede netwerk van de NVA en de andere beroepsverenigingen die zich bezig houden met medisch-specialistische/anesthesiologische zorg. 

Dus: Ben jij lid van de NVA, een echte netwerker én heb jij affiniteit met maatschappelijke en financieel-economische belangen van de anesthesiologen? Meld je dan aan! 
Heb je vragen over deze functie, of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Eline Schiks, adviseur via e.schiks@anesthesiologie.nl of bel haar op 06 30 41 44 51.