Handreiking zorgverleners voor afbouw opioïden ter bevordering gepast gebruik

Het gebruik van opioïden, zware pijnstillers zoals fentanyl, oxycodon en morfine, blijkt de afgelopen jaren enorm toegenomen. Langdurig gebruik van opioïden kent risico's, zoals intoxicatie en verslaving. Tegelijkertijd zijn opioïden onmisbaar in het behandelen van pijn. Gepast gebruik is daarom essentieel; ter bevordering hiervan is deze handreiking voor het afbouwen van opioïden opgesteld.

Bij langdurig gebruik van opioïden bespreken arts en patiënt samen de voor- en nadelen van het doorgebruiken en nemen samen een besluit over minderen en stoppen. De handreiking geeft praktische adviezen voor patiënten die willen afbouwen. Daarbij zijn verschillende zaken van belang; welke onttrekkingsverschijnselen kunnen er ontstaan en hoe ga je om met ontwenningsverschijnselen? Hoe snel en in welk tempo verlaag je de dosering? Op welke manier begeleid je de patiënt? De adviezen die in de handreiking zijn opgenomen zijn gebaseerd op internationale richtlijnen en ervaringen van met name verslavingsartsen in binnen- en buitenland.

De handreiking is opgesteld door deskundigen van het RadboudUMC, het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction en de taakgroep Gepast Gebruik Opioïden van de NVA. De NVA maakt zich sterk voor gepast en veilig gebruik van opioïden en participeert daarnaast ook in de taakgroep die is ingesteld door het ministerie van VWS. In de taakgroep hebben ook vertegenwoordigers van het NHG, de wetenschappelijke verenigingen van verslavingsartsen (VVGN), de KNMP, de NVZA (ziekenhuisapothekers) en de Patiëntenfederatie Nederland zitting. De taakgroep wordt geleid door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

De handreiking is via deze link te downloaden.
Meer informatie over het gepast gebruik van opioïden is te vinden op deze pagina

In de mei-editie van het Themajournaal opioïden van Instituut Verantwoord Medicijngebruik wordt ook aandacht besteed aan de handreiking.