NVA Jaarverslag 2019-2020; themanummer over het vak, anesthesiologen essentieel in COVID-19 crisis…

In haar jaarverslag over 2019 en 2020 blikt de NVA terug op een roerige tijd. Terwijl anesthesiologen en het OK personeel ingezet werden op de IC, veranderde ook het politiek-bestuurlijke veld. De impact op de OK capaciteit was enorm; ruim 100.000 operaties werden uitgesteld. Tegelijkertijd is zowel in 2019 en 2020 hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het vak. In 2020 werden fysieke ontmoetingen razendsnel vervangen door online ontmoetingen waardoor kennis snel gedeeld kon worden.

In het kort

  • Anesthesiologie in feiten en cijfers
  • Patiënt & Publiek: onder meer Medisch Contact themanummer anesthesiologie
  • Professionalisering van de pijngeneeskunde: registratie-eisen pijnspecialisten en pijncentra, duidingstraject neuromodulatie
  • Nieuwe en geüpdatet richtlijnen
  • Verdere ontwikkeling Ledenraad en BBC