Kabinet maakt terugdringen narcosegassen in ziekenhuizen tot prioriteit en reserveert in 2022 1 mln euro

In de miljoenennota 2022 bevestigt het kabinet dat het 1 miljoen euro reserveert voor de reductie van narcosegassen in de ziekenhuizen. 

Het ministerie van VWS is in overleg met relevante partijen uit de sector hoe hier zo snel mogelijk uitvoering aan te geven. In de klimaatnota 2021 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt aangegeven dat het kabinet mogelijkheden ziet in een combinatie van enerzijds gedrag- en communicatiemaatregelen en anderzijds technische en innovatiemaatregelen. De NVA werkt nauw samen met het landelijk netwerk groene OK om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsdoelen.