Klaarmaken en toedienen medicatie op OK, van handreiking naar standpunt

De handreiking voor het klaarmaken en toedienen van medicatie op de OK, die de NVA in 2016 samen met de NVZA (ziekenhuisapothekers) heeft opgesteld, bleek voor de IGJ onvoldoende gewicht te hebben om als veldnorm te gelden waarop zij kunnen toezichthouden. 

Daarmee zou nog steeds de VTGM-richtlijn voor verpleegafdelingen ook op de operatiekamers gelden, terwijl die tot ongewenste en onwerkbare situaties zou leiden. Op advies van de IGJ, en met instemming van de commissie R&I en de Ledenraad, heeft het document nu de status van standpunt gekregen, waarmee het een NVA-kwaliteitsdocument is. Naar standpunt.